Skontaktuj się z naszym doradcą:
tel: +48 602 501 526, +48 668 340 170

Polityka Prywatności

O nas

Administratorem danych osobowych jest TOP – TRANS Zygmunt Nizielski z siedzibą przy ul. Równa 17c 80-069 Gdańsk (zwany dalej: „TOP – TRANS”).

 

Postanowienia ogólne

Przywiązujemy szczególną wagę do ochrony prywatności naszych Klientów, partnerów biznesowych i pracowników. Dbamy, by przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: „RODO”), ustawy o ochronie danych osobowych i przepisami szczególnymi.

Wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ewentualnemu ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Opracowujemy polityki i procedury, organizujemy szkolenia podnoszące wiedzę i kompetencje naszych prawników w tym zakresie.

 

Skąd mamy Państwa dane osobowe

Przetwarzamy dane osobowe otrzymane od Państwa poprzez złożenie zapytania za pomocą formularza kontaktowego, poczty elektronicznej, telefonicznie oraz podczas bezpośrednich kontaktów, np. w czasie targów branżowych. Celem przetwarzania danych jest nawiązanie kontaktu oraz przedstawienia oferty, w szczególności w zakresie dokumentacji projektowych wielobranżowych projektów drogowych, docelowej i tymczasowej organizacji ruchu.

 

Do czego wykorzystujemy Państwa dane osobowe

Dane osobowe pozyskane od Państwa służą zawieraniu i sprawnej realizacji umów. Prowadzimy także działalność marketingową, by zapewnić aktualne informacje o naszych produktach i usługach. Jako pracodawca, przetwarzamy dane osobowe pracowników.

 

Na jakich zasadach i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane

Zapewniamy, aby dane osobowe były:

 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty;

 • zbierane w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach;

 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego co niezbędne;

 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;

 • przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne;

 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo.

 

Państwa dane osobowe przetwarzamy:

 1. na podstawie udzielonej przez Państwa zgody;

 2. na podstawie podjętych przez Państwa działań przed zawarciem umowy lub w celu jej zawarcia, a następnie w celu wykonania postanowień zawartej umowy;

 3. w celu  wypełnienia ciążącego na nas obowiązku;

 4. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.

W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie zgody informujemy, że może zostać ona wycofana w każdym momencie, m.in. poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: top-trans@o2.pl.

 

Jakie prawa Państwu przysługują

Podejmujemy odpowiednie środki, aby w przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, udzielić wszelkich stosownych informacji oraz prowadzić z Państwem komunikację w sprawie przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją przysługującego Państwu prawa do:

 • dostępu do danych;

 • usunięcia danych;

 • przenoszenia danych;

 • ograniczenia przetwarzania;

 • sprostowania;

 • sprzeciwu;

 • cofnięcia zgody.

   

Podwykonawcy/podmioty przetwarzające/odbiorcy

Jeżeli współpracujemy z podmiotami, które w naszym imieniu przetwarzają dane osobowe, korzystamy wyłącznie z usług takich podmiotów, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Szczegółowo sprawdzamy te podmioty i zawieramy właściwe umowy powierzenia przetwarzania danych.

 

Upoważnienia

Zapewniamy, by każda osoba działająca z naszego upoważnienia i mająca dostęp do Państwa danych osobowych przetwarzała je wyłącznie na nasze polecenie, chyba że inne wymagania wynikają z prawa unijnego lub krajowego.

 

Pliki cookies

Korzystając z serwisów wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na używanie przez TOP – TRANS cookies, powinni je Państwo zablokować w ustawieniach swojej przeglądarki.

Cookies – ciasteczka zawierają dane informatyczne, w postaci plików tekstowych, które serwer zapisuje na urządzeniu końcowym użytkownika danego Serwisu internetowego, tak by odczytać je ponownie przy każdorazowym połączeniu się z Serwisem, z tego urządzenia końcowego.

Informujemy, że TOP – TRANS nie przekazuje Państwa danych do Państw trzecich, jak również nie stosuje narzędzi opartych na profilowaniu Klientów.

 

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 24.05.2018 r.

Kontakt z nami

TOP – TRANS

Zygmunt Nizielski

Biuro - Baza 

ul. Równa 17c

80-069 Gdańsk

BDO: 000016987

NIP: 5832599197

tel:(058) 305-22-65

tel: 602-501-526, 668-340-170

e-mail: top-trans@o2.pl

 

 Czynne:

BAZA: dni robocze:  6:00 - 16:00

BIURO: dni robocze od 7:00 do 15:00